Company News / Press Release / 5 July 2013

VTT Maritime tildelt kontrakt med forsvaret

VTT Maritime AS i Bergen har blitt tildelt en 2-årig kontrakt fra forsvaret om tilsyn på noen av Sjøforsvarets fartøysklasser.

Kontrakten er en del av en større rammeavtale for skipstekniske ingeniørtjenester som Sjøforsvaret har med VTT Maritime AS. VTT Maritime har vært leverandør til Sjøforsvaret i over 20 år og har i løpet av denne tiden gjennomført en rekke prosjekter innenfor skipstekniske ingeniørtjenester.

VTT har også leid ut prosjektledere, ingeniører og annet personell til Sjøforsvaret, senest i forbindelse med fregattprosjektet.

I tillegg til offshore markedet representerer Sjøforsvaret et meget viktig marked for VTT Maritime AS, med sin spisskompetanse innenfor skipstekniske ingeniørtjenester.

To top