Company News / Press Release / 23 March 2015

Spennende KVU-prosjekt for ny Oslofjordkryssing

Vi inngikk i SWECO sitt prosjektteam og var ansvarlig for å utrede de delene av prosjektet som gikk på marine operasjoner.

VTT er for tiden også involvert i flere andre fjordkryssingsprosjekter hvo det bl. annet vurderes alternativer for flytebru og nedsenket rørbru. I forbindelse med slike prosjekter er det mye å hente i erfaringsoverføring fra offshore industrien, med tanke på transport, installasjon, forankring og vedlikehold av store betongstrukturer under vann.

To top