Company News / In Media / 10 July 2014

tu.no: Vegvesenet tar i bruk offshoreteknologi på Rogfast

"For å undersøke fjellkvaliteten før byggingen av Rogfast tar Statens Vegvesen i bruk helt ny teknologi i veisammenheng."
To top