Company News / Press Release / 29 October 2014

Ny marinekontrakt til VTT Maritime

VTT Maritime AS har fått kontrakt på leveranse av skips- og systemhåndbøker, samt vedlikeholds-og opplæringsopplegg for en ny klasse søk- og redningsfartøyer som bygges for Forsvaret ved Docksta Varvet i Sverige.

VTT ble valgt til dette oppdraget på grunn av sin lange erfaring med skipstekniske dokumentasjonsleveranser til Sjøforsvaret og offshore industrien. Fra før har VTT Maritime flere andre pågående oppdrag for Sjøforvaret.

Docksta Varvet i Sverige er bl. annet også kjent for leveranse av Stridsbåt 90 til Sjøforsvaret, og de har bygget flere losbåter for Kystverket i Norge.

For mer informasjon kontakt COO Roar Berg, VTT Maritime, mobil 930 19 368, e-post roar.berg@vtt.no eller CEO Anders Hellman, Docksta Varvet, mobil +46(0)70 328 96 06, e-post ah@dockstavarvet.se.

To top